Določila v pogodbi

Katera določila je z vidika primopredaje potrebno dogovoriti v pogodbi o poslovodenju?

 

Predstavljajte si situacijo. Vaša družba potrebuje novega poslovodjo.

Navdušeni sprejmete za poslovodjo direktorja, ki ima kup kompetenc, je izredno iznajdljiv in zdi se vam, da ima žilico za vaš posel. Nekaj časa se vam zdi, da vse poteka kot ste si zamislili. Družba posluje dobro. Toda pojavijo se težave, prihodek v družbi se zmanjša, naročila upadajo, redne stranke vas zapuščajo, odnosi med zaposlenimi so slabi.

Odločite se zamenjati poslovodstvo, odpokličete direktorja, imenujete novega direktorja, ki se je pripravljen s težavami soočiti in podjetje popeljati na novo pot. Odpoklicanemu direktorju določite datum za primopredajo dokumentacije, le-ta se vam več ne oglaša na telefon in ne datum predvidene primopredaje ne pride.  Pri vašem pravniku preverite, ali je obvezno, da se odpoklicani direktor udeleži primopredaje?

Odgovor, šok. Ne, ni obvezno.

Pravnik vam bo povedal, da se v takem primeru sestavi primopredajna komisija, ki popiše dokumentacijo, osnovna sredstva, gesla, stanje projektov in vse kar je predmet primopredaje in komisija podpiše primopredajni zapisnik.  Taka komisijska primopredaja se izvede, a še vedno se vam zdi, da to ni dovolj dobro.

Pogodba_vsebina

Novi poslovodja bi veliko kvalitetnejše in učinkoviteje lahko opravljal delo, če bi prišlo do dejanske primopredaje posla med odpoklicanim direktorjem in novoimenovanim direktorjem. V posel bi se vpeljal hitreje in imel bi kakovostnejši pregled nad dosedanjim poslovanjem družbe.

Kako zagotoviti, da do podobne situacije ne bo prišlo, v kolikor bo potrebno odpoklicati novoimenovanega direktorja?

Kako zagotoviti, da bo predaja posla v bodoče stekla gladko, brez več mesečnega odkrivanja okostnjakov iz omare?

Nasvet za vas.

Svetujemo vam, da v Pogodbo o poslovodenju, ki jo sklepate s poslovodnimi osebami vstavite pogodbeno določilo, na podlagi katerega se imenovani direktor ob prenehanju mandata (iz kakršnega koli razloga) zavezuje v določenem roku opraviti primopredajo poslov in hkrati določiti pogodbeno kazen za vsak dan zamude, v kolikor se primopredaje poslov ne udeleži. Na tak način boste pravila igre določili že ob imenovanju in boste možnost težav bistveno zmanjšali.

Poleg tega vam svetujemo, da za postopek izvedbe primopredaje posla angažirate strokovnjake, ki imajo izkušnje z izvedbo primopredajnega postopka in vam bodo skozi ves proces svetovali ter vas opozorili na morebitne ugotovljene nepravilnosti in vam tudi svetovali, kako take ugotovljene nepravilnosti sanirati in odpraviti.

Želite izvedeti, kaj vam na področju primopredaje z vidika vaših zaposlenih? Odgovor na to vprašanje vam zaupamo v katerem od prihodnjih blogov.