POGOJI POSLOVANJA

Uporaba splošnih pogojev

Ti splošni pogoji veljajo za vsakogar, ki na spletnem mestu www.primopredaja.si, s katerim ali s katero upravljajo družbe NEVIJA d.o.o., Gregorčičeva ulica 29a, 2000 Maribor,  matična številka 5348587000, davčna številka SI 70154481 in Risolgo prave rešitve, Zlatko Šiško s.p., Zrkovci, Na Gorci 40C, 2000 Maribor, matična številka 7243294000, davčna številka 69654760,  (v nadaljnjem besedilu: ponudnik, tudi “SKUPINA NR”), po za to predvidenem postopku pridobi kakšno informacijo ali katerega od vzorcev zapisnika (v nadaljnjem besedilu: uporabnik).

Pogodbeno razmerje ter pravice in obveznosti strank

Med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena pogodba:

  • pri  nakupu plačljivih vzorcev primopredajnega zapisnika, ki jih uporabnik plača po predračunu z nakazilom na transakcijski račun ponudnika Risolgo prave rešitve, Zlatko Šiško s.p., Zrkovci, Na Gorci 40C, 2000 Maribor,  IBAN SI56 6100 0001 6477 252, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, ki je naveden na predračunu, ki mu ga ponudnik posreduje v potrditvenem e-mailu.  

Pri storitvah, ki jih ponudnik izdela oz. opravi individualno, po povprejšnjem povpraševanju s strani uporabnika, ki ga uporabnik pošlje po pošti, e-pošti, telefonu, spletnemu klepetu oz. v za ta namen pripravljenemu kontaktnemu spletnemu obrazcu, ki je objavljen na spletni strani ponudnika, se pogodba sklene, ko ponudnik prejme plačilo predračuna, ki ga ponudnik pošlje uporabniku na njegov e-naslov. V kolikor cena takšne storitve uporabniku ni v naprej znana (zaradi narave same storitve), ceno določi ponudnik na podlagi predvidenega obsega dela, ter jo sporoči uporabniku pisno na njegov e-naslov. Tako uporabnika ponudnik seznani s ceno storitve, ter mu na predračunu zagotovi podatke za plačilo storitve.

Nakupna cena za primopredajni zapisnik ne vsebuje DDV.

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Po prejemu plačila na TRR ponudnika, bo ponudnik izstavil uporabniku račun in mu ga posredoval na njegov e-mail.

Odstop od pogodbe

Na podlagi 5. odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov uporabnik po sklenitvi pogodbe s ponudnikom nima pravice do odstopa od pogodbe, kar pa ne velja za izdelke, oz storitve, za katere ponudnik izrecno navaja, da je odstop možen. Morebitne reklamacije bosta ponudnik in uporabnik reševala sporazumno, po predhodnem obvestilu oz. zahtevi s strani uporabnika.

Uporabnik lahko morebitne ugovore, pripombe, zahtevke in izjave, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja s ponudnikom, pošlje pisno na naslov NEVIJA d.o.o., Gregorčičeva ulica 29a, 2000 Maribor,  matična številka 5348587000, davčna številka SI 70154481 oziroma e-naslov info@nevija.si.

Uporabnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, pri sodišču, ki je pristojno glede na njegov kraj bivanja oz. sedež.

Izključitev odgovornosti za škodo

Ponudnik si prizadeva za zagotavljanje kar največje kvalitete in ažurnosti svojih vsebin, vendar izrecno poudarja, da so vse uporabnine in druge informacije na spletni strani uporabniku na voljo takšne, kot so, brez kakršnegakoli jamstva za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu ali za uporabnikov namen.

Ponudnik ne daje nobenega jamstva, da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih vsebin in informacij dosegel želeni cilj ali namen oziroma da bo uporabnik s pomočjo ponudnikovih vsebin in informacij pri poslu ali opravilu, pri katerem ali v zvezi s katerim jih bo uporabil, dosegel želeni uspeh.

Ponudnik ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v zvezi z uporabo ponudnikovih uporabnin in informacij. Prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi nedelovanja ali nedosegljivosti spletnega mesta www.primopredaja.si.

Promocijske kode

Ponudnik lahko uporabnikom preko kanalov obveščanja in/ali svojih partnerjev ponudi različne promocijske kode, ki prinašajo različne ugodnosti pri nakupu. V kolikor ni navedeno drugače, je vsaka promocijska koda časovno omejena in velja pod pogoji in za ponudnikove storitve, ki jih določi ponudnik.

V vsakem nakupu je možno izkoristiti le eno promocijsko kodo. Veljavno promocijsko kodo uporabnik izkoristi z vpisom v za to namenjeno polje na spletni strani ponudnika, ter (v kolikor je to potrebno) z aktivacijo promocijske kode.

Promocijsko kodo lahko ponudnik kadarkoli umakne, prekliče ali spremeni pogoje njene uporabe.

Promocijska koda, ki uporabniku ponuja nižjo ceno, se obračuna od neto cene izdelka.

Promocijska koda se uporabniku obračuna zaključku nakupa. V kolikor uporabnik promocijsko kodo vnese in aktivira, a ne zaključi nakupa storitve, se popust ne obračuna. Uporabnik mora za koriščenje ugodnosti promocijske kode zaključiti nakup storitve v času veljavnosti promocijske kode.

Točna navedba tehničnih korakov, ki vodijo do sklenitve pogodbe: 

  1. Izbira vzorcev, ki jih uporabnik želi nakupiti
  2. Prejem e-pošte s predračunom
  3. Plačilo predračuna.
  4. E-dostop do vzorca in prejem računa

Pogodba med ponudnikom in uporabnikom je sklenjena s konkludentnimi dejanji (oddaja kontaktnih in drugih podatkov, plačilo) in kot taka ne bo shranjena pri ponudniku.

Varstvo osebnih podatkov

»SKUPINA NR« se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Ob obisku strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Spletne strani uporabljajo “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku strani shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske strani. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste “piškotke” sprejeli ali zavrnili.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

Avtorske pravice

© Copyright 2018  »SKUPINA NR« (Nevija d.o.o. in Risolgo s.p.)

Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vsebino spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja »SKUPINA NR« ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.