Pravne osebe

Skupina zapisniki za pravne osebe vsebuje vzorce primopredajnih zapisnikov za pravne osebe in sicer za najem, nakup, prodajo. Nanašajo se na vse nepremičnine in premičnine.

Če želite nazaj na posamezne kategorije primopredajnih zapisnikov, stisnite tukaj