Fizične osebe

Skupina zapisniki za fizične osebe vsebuje vzorce primopredajnih zapisnikov za fizične osebe in sicer za najem, nakup, prodajo. Nanašajo se na vse nepremičnine in premičnine.

Če želite nazaj na posamezne kategorije primopredajnih zapisnikov, stisnite tukaj