Zakaj zaupati izvedbo STROKOVNJAKOM

 

Strokovnjaki imajo izkušnje pri izvedbi primopredajnega postopka, in se bodo le-tega lotili strukturirano, z ekipo usposobljeno za izvedbo strokovne primopredaje.

Primopredajni zapisnik pa bo poleg popisa dejanskega stanja in pojasnil udeležencev primopredajnega postopka, vseboval tudi strokovne nasvete, priporočila in opozorila za odpravo morebitno ugotovljenih napak.