Ministrstva

Svetujemo, da se ob zamenjavi ministrov oziroma ključnega kadra na ministrstvih opravi strokovna primopredaja in sestavi primopredajni zapisnik, saj takšna primopredaja omogoči seznanitev z dejanskim stanjem na ministrstvu, na podlagi česar nov minister in njegovi sodelavci racionalneje, hitreje in kvalitetnejše sprejemajo odločitve in zagotavljajo nemoteno tekoče delovanje ministrstva.

Primopredajni zapisnik, ki se sestavi ob menjavi ministrov oziroma ključnega kadra običajno vsebuje:

 • Poročilo delu ministrstva v določenem obdobju,
 • povzetke poročil o delu uradov v sestavi ministrstva in inšpektorata,
 • poročilo o uporabi proračunskega denarja,
 • poročilo o pridobitvi in porabi izvenproračunskih sredstev,
 • poročilo o uporabi tekoče in stalne proračunske rezerve,
 • poročilo o zavarovanju stvarnega premoženja,
 • poročilo o poslovanju ministrstva z bankami,
 • poročilo o finančnih obveznostih ministrstvo,
 • poročilo službe za proračunsko inšpekcijo,
 • poročilo notranjega finančnega nadzora,
 • poročilo o odprodaji, oddaji ali zamenjavi premoženja,
 • poročilo s področja kadrovskih zadev, sodnih sporov, mednarodne dejavnosti,
 • poročilo o stanju na področju priprave zakonodaje.