Gospodarske družbe, banke

Lastniki in nadzorni svet družbe morajo v sklopu obvladovanja tveganj skrbeti za sproten, reden in celovit nadzor poslovanja družbe, zagotoviti morajo sistem rednega poročanja nadzornemu svetu oziroma lastnikom, pri čemer so dolžni tudi kritično usmerjati poslovodstvo.

Ena izmed najpomembnejših nalog nadzornega sveta oziroma lastnikov je imenovanje članov uprave družbe. Ob imenovanju članov poslovodstva, svetujemo strokovno izvedbo primopredaje poslov in ostale dokumentacije, vključujoč sestavo primopredajnega zapisnika, s čemer se zmanjša tveganje za nastanek motenj v poslovanju in se hkrati omejijo tveganja pri prevzemanju, ugotavljanju in uveljavljanju odgovornosti za morebitno nastalo škodo.

Zrela podjetja z močno organizacijsko kulturo namreč že v naprej oblikujejo nasledstvene procese. Del takšnega procesa je tudi izvedba primopredajnega postopka, ki omogoča prenos kompetenc in zmanjšuje pretres ob vzpostavitvi novega vodstva.