Posli

Skupina zapisniki za primopredaja poslov so za poslovno področje in se nanaša na primopredajo posamezne funkcije. Je ključna za uspešno nadaljevanje poslovanja, kadar pride do menjave lastnikov, poslovodstva v družbi in drugih vodilnih kadrov.

Če želite nazaj na posamezne kategorije primopredajnih zapisnikov, stisnite tukaj